web analytics
NAPUH
NAGRADA / 10. april, 2018

NAPUH je človekovo notranje prepričanje o tem, da je vreden več, kot drugi. Pravijo, da je napuh oče vseh grehov in menda res ni naključje, da ga tradicionalno uvrščanje med sedem osnovnih krščanskih grehov, okrog katerih je zgrajena tudi zgodba romana NAGRADA, vedno postavlja na prvo mesto seznama. Je tudi prepričanje o tem, da nekdo druge ljudi v življenju potrebuje le za dosego svojih sebičnih ciljev. Človek, ki trpi zaradi napuha – saj gre za trpljenje, mar ne? – vidi le samega sebe, drugega pa pohodi, izkoristi in se mu posmehuje. Napuh uničuje medčloveške odnose. Njegovo nasprotje je ponižnost, s katero človek ustvarja prostor za drugega, prostor za pristno lep odnos, ki edini lahko izpolni človeka. Sicer pa je včasih dobro, če človek nekoliko napihne svoje dosežke, saj ga le-to motivira, da bi jih naslednjič zares dosegel. Tega ne gre zamenjati z domišljavostjo in občutkom, ki nas tako moti pri drugih – ko so polni sami sebe. Če k temu dodamo še prezir do drugih ljudi, človek vzbudi občutek oholosti. V sebi večinoma napuh težko prepoznamo. Sebe človek najtežje ocenjuje, saj je seveda preveč subjektiven. Ampak zakaj bi se človek sploh počutil večvrednega? Zaradi tega, ker se poskuša ovrednotiti z…